Sheduḽu ya 7: Milayo yo Thuthwaho

Nomboro na Ṅwaha zwa Mulayo Dzina
Mulayo wa vhu 200 wa 1993 Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, ya 1993
Mulayo wa vhu 2 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 3 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuvhili ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 13 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuraru ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 14 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuṋa ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 24 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Vhurathi ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 29 wa 1994 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuṱanu ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1994
Mulayo wa vhu 20 wa 1995 Mulayo wa Khwiniso ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1995
Mulayo wa vhu 44 wa 1995 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuvhili ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1995
Mulayo wa vhu 7 wa 1996 Mulayo wa Khwiniso ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe wa 1996
Mulayo wa vhu 26 wa 1996 Mulayo wa Khwiniso ya Vhuraru ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1996