Sheduḽu ya 6A

[Sheduḽu ya 6A yo dzheniswaho nga khethekanyo ya 6 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumi ya Ndayotewa wa 2003 na u thuthwa nga khethekanyo ya 6 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumiiṋa ya Ndayotewa wa 2008.]