Ela tlhoko: phetolelo ee ya setswana e tseerwe ka tlhamalalo semmuso go tswa mo kwalong ya Lefapha la Molao. Re re lemogile gore phetolelo ee e na le diphoso, mme re direla go fitlhelela phetolelo e ntsha e e botoka.

Please note: This Setswana translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Mametlelelo 7: Melao e e Phimotsweng

Nomoro le Ngwaga wa Molao Setlhogo
Molao 2 wa 1993 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1993
Molao 2 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1994
Molao 3 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Bobedi ya Molao, 1994
Molao 13 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Boraro ya Molao, 1994
Molao 14 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Bone ya Molao, 1994
Molao 24 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Borataro ya Molao, 1994
Molao. 29 wa 1994 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Botlhano ya Molao, 1994
Molao 20 wa 1995 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Molao o o Tlhabolotsweng, 1995
Molao 44 wa 1995 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Bobedi ya Molao, 1995
Molao 7 wa 1996 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Molao o o Tlhabolotsweng, 1996
Molao 26 wa 1996 Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, Tlhabololo ya Boraro ya Molao, 1996