Šetulo ya 7: Melao ye e Phumotšwego

Nomoro le Ngwaga wa Molao Leina
Molao wa 200 wa 1993 Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1993
Molao wa 2 wa 1994 Molaophetošwa wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 3 wa 1994 Molaophetošwa wa Bobedi wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 13 wa 1994 Molaophetošwa wa Boraro wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 14 wa 1994 Molaophetošwa wa Bone wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 24 wa 1994 Molaophetošwa wa Botshelela wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 29 wa 1994 Molaophetošwa wa Bohlano wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1994
Molao wa 20 wa 1995 Molaophetošwa wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1995
Molao wa 44 wa 1995 Molaophetošwa wa Bobedi wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1995
Molao wa 7 wa 1996 Molaophetošwa wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1996
Molao wa 26 wa 1996 Molaophetošwa wa Boraro wa Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1996